Kim thu sét LPI Stormaster

http://baominhgroup.com - http://www.chongset.com - Điện thoại: 08 3968 2884 - Hotline: 0909 018 089 - Email: baominhgroup@yahoo.com

Thứ Hai, 2 tháng 5, 2016

Kim thu sét ABB OPR 30, OPR 45, OPR 60

Kim thu sét phóng điện sớm ABB OPR 30, OPR 45, OPR 60.
Kim thu sét ABB OPR 30, 45, 60.
Kim thu sét ABB - PHÁP
Kim thu sét phóng điện sớm ABB OPR 30, OPR 45, OPR 60
Kim thu sét tiên đạo sớm ABB:
1/. Kim thu sét ABB OPR 30 : bán kính bảo vệ:  71 mét (Cấp IV, h: 5 mét)
2/. Kim thu sét ABB OPR 45 : bán kính bảo vệ:  89 mét (Cấp IV, h: 5 mét)
3/. Kim thu sét ABB OPR 60 : bán kính bảo vệ: 107 mét (Cấp IV, h: 5 mét)
* Xem thông số kỹ thuật Kim chống sét ABB OPR 30, OPR 45, OPR 60:
http://BaoMinhGroup.com : nhà cung ứng vật tư chống sét: kim thu sét, dây cáp thoát sét, cọc tiếp địa, bột hàn hóa nhiệt, hóa chất giảm điện trở đất...
Liên hệ: 09 09 01 80 89  -Email: baominhgroup@yahoo.com